Atelier De FactorY

De naam van De Y-factor is verwant aan De FactorY, een sociaal-artistiek beeldend atelier in Leuven. Vanuit de praktijk van dit beeldend atelier en de expertise die daar gedurende 17 jaar werd opgebouwd ontstond bij Francis Denys het idee voor De Y-factor. Inhoudelijk hebben beide werkingen een duidelijk verschillende focus, als organisaties zijn ze onafhankelijk. Ze zijn partners in die zin dat deelnemers van de FactorY kunnen doorstromen naar de Y-factor. De Y-factor staat ook open om als presentatieplek te dienen voor een aantal tentoonstellingen van het sociaal-beeldend atelier.

Meer weten over het sociaal-artistiek beeldend atelier De FactorY?

Het sociaal-artistiek beeldend atelier De FactorY verwelkomt kunstenaars die om uiteenlopende redenen een aansluiting missen met het aanbod binnen het reguliere kunstencircuit. Vaak – maar niet noodzakelijk – is dit omwille van een sociale en/of psychische kwetsbaarheid.

Meer informatie over De FactorY via deze link.