Atelier De FactorY

Een inspiratie en een drijfveer voor De Y!

De FactorY is een {sociaal & artistiek} beeldatelier in Leuven. Vanuit de praktijk en expertise die hier gedurende bijna twintig jaar is opgebouwd, ontstond de idee voor De Y. Een atelier als De FactorY, waar voluit wordt ingezet op de ontwikkeling van eigen(zinnige) beeldtalen, heeft slechts zin wanneer het kan opereren binnen contexten waarin de beelden kunnen getoond en besproken worden, kortom kunnen bestaan in de wereld.

 

Meer weten over De FactorY?

Het {sociaal-artistiek} beeldatelier De FactorY verwelkomt kunstenaars die om uiteenlopende redenen een aansluiting missen met het aanbod binnen het reguliere kunstencircuit. Vaak – maar niet noodzakelijk – is dit omwille van een sociale en/of psychische kwetsbaarheid.

Meer informatie over De FactorY via deze link.