Bart Bollen, Heel lang geleden achter de toog – potten vol met bier – tekent Mieke de zwarte schoen omdat hij niet zuiver op de graat is, 2018

Samenwerkingen

Wishful _ Op haar plaats van ontmoeting laat De Y op zorgvuldige wijze dynamieken en artistieke werken samenkomen uit uiteenlopende sociale en artistieke contexten: uit de professionele kunsten, sociaal artistieke kunsten, uit de DKO-kunsten en amateurkunsten of recreatieve kunsten, uit de vormgeving en de inhoudsbeleving, uit alle aspecten van de kunsteducatie, maar ook uit bijzondere verzamelingen of bepaalde expertises, met evenveel diverse participanten. Dit samenkomen van dynamieken en werken gebeurt rond bepaalde verhalen of thema’s, inhoudelijk en/of vormelijk, of andere dynamieken die door participanten worden aangebracht, of zich noodzakelijk stellen, of zich door de omstandigheden aandienen. Makers en bezorgers van kunstwerken worden betrokken, maar ook mensen die mee vormgeven, verzorgen (cureren), ‘beschouwen’, becommentariëren en het gegeven van nieuwe betekenissen voorzien. Tentoonstellen wordt aldus een soort globale performance.

De Y-projectruimte