Wat is De Y?

De Y (voluit De Y-factor) is een sociaal en artistiek centrum voor beeldende kunsten. De Y richt zich op tentoonstellingen, producties, presentaties en andere acties m.b.t. de beeldende kunsten.

Kunstenaars, processen en producten uit diverse artistieke contexten en drijfveren komen samen om visies, inhouden, verhalen en inzichten te delen en te ontwikkelen.

De Y-filosofie

De Y-factor wil een antwoord bieden op de nood om divers artistiek werk in de wereld te laten bestaan. Te veel kunst stapelt zich op in de marge en is afhankelijk van afbakeningen en definities zoals volkskunst, art brut, outsider art, psychiatrische kunst, participatieve kunst … Daarom neemt De Y het initiatief om ruimte en ontmoetingskansen te bieden aan een divers publiek van al of niet professionele kunstenaars en geïnteresseerden.

De Y-factor opereert vanuit volgende doelstelling: De Y (voluit De Y-factor) is een sociaal en artistiek centrum voor beeldende kunsten. De Y biedt een antwoord op de grote discrepantie die bestaat tussen de gedrevenheid die kunstenaars in hun werk aan de dag leggen enerzijds en de beperkte mogelijkheden anderzijds om deze artistieke producten te delen. De Y richt zich op tentoonstellingen, producties, presentaties en andere acties m.b.t. de beeldende kunsten. De Y-factor is een ontmoetingsplek waar kunstenaars, processen, producten en publiek uit diverse contexten samenkomen om verder visie, inhoud, verhalen en inzichten te delen en te ontwikkelen. Vanuit deze opzet maakt De Y-factor een echte, oprechte en geïntegreerde vorm van participatie mogelijk.

 

Edwin Boeckxstaens, Z.t. (De Schilder), 2018, acryl op doek, 60x50 cm, ©Edwin Boeckxstaens