Wat is De Y ?

De Y is een presentatieplatform voor beeldende kunsten met als in- en uitvalsbasis OPEK (Openbaar Entrepot voor de Kunsten) in Leuven.

Beeldende kunstenaars met uiteenlopende artistieke contexten en drijfveren presenteren processen, projecten, producten en tentoonstellingen. Visies, inhouden, verhalen en inzichten worden overwogen en gedeeld.

De nabijheid en dynamiek van beeldend atelier De FactorY vormt met haar diversiteit aan deelnemers en artistieke producties een vruchtbare omgeving en drijfveer voor onze werking.

 

De Y-filosofie

Hoe deze veelheid en ongelooflijke diversiteit aan beeldend werk in de wereld op een kwalitatieve manier, als een volwaardige communicatie, bestaanskansen geven … Het is geen vraag maar onze opdracht! Al te veel beeldkunst en artefacten van beelddenkers stapelen zich op in onzichtbare marges. Of ze worden ondergeschikt gemaakt aan afbakeningen en definities die dan toch enige zichtbaarheid moeten garanderen : ‘volkskunst’, ‘art brut’, ‘outsider art’, ‘psychiatrische kunst’, ‘participatieve kunst’, ‘street art’, etc.

Nochtans hebben deze beeldende artefacten ons zoveel te vertellen en kunnen zij worden ingezet als samenhang in onze maatschappelijke discours en verbindend werken. We moeten op zoek naar ruimte en ontmoetingskansen om een levende antropologie van het beeld mogelijk te maken en te onderzoeken, en meteen hulde te brengen aan de vele beeldenmakers.

De Y richt zich op tentoonstellingen, producties, presentaties en andere acties m.b.t. de beeldende kunsten. De Y is een ontmoetingsplek waar kunstenaars, processen, producten, projecten en het publiek samenkomen om verder visie, inhoud, verhalen en inzichten te delen en te ontwikkelen. Vanuit deze opzet wil De Y streven naar een echte en volkomen geïntegreerde vorm van participatie.

 

Edwin Boeckxstaens, Z.t. (De Schilder), 2018, acryl op doek, 60×50 cm. foto © De FactorY / Francis Denys

Inspiratiebronnen

 

Aby Warburg Mnemosyne Bilderatlas

The Mnemosyne Atlas

Aby Warburg’s atlas van de wereld

Johan Van Geluwe : The Museum of Museums

Website Johan Van Geluwe

Wolfgang Tilmans

Website Wolfgang Tilmans